www.pesogrgic.com PAINTINGS | ABSTRACTION | DRAWING | MIXED WORKS | OBJECTS | PHOTOMONTAGE | DIGITAL ART | SKETCHES | PHOTOGRAPHY | SCHOOL WORKS
       
 

 

HOME  
 

Pešo Grgić

Nikada ranije nisam napisao nijednu priču. Međutim, jednog dana u potpunoj tišini zabilježio sam samo svoje auditivne impresije:

Istovremeno se miješaju zvukovi pjevanja ptica, zvuk usisivača iz susjednog stana, sirena lokomotive, igra djece u drugom stanu, šum mašine u pivari u daljini, kucanje sata na stolu, zujanje frižidera, fudbalska utakmica na TV-u u stanu pored, blaga buka vozila u okolnim ulicama, prolazak ljudi kroz hodnik zgrade uz lupanje vrata, paljenje interfona i lajanje pasa. Šuškanje odjeće koju nosim. Šuštanje papira ispod ruke. Prolazak zraka kroz nos.

Shvatio sam da sam zapravo napisao svoju prvu priču.

Mogao sam da uspostavim neku svoju ličnu analogiju: kao što su elementi ove priče raznorodni, ali spontano lako povezani u cjelinu, tako su i u  mojim radovima dovedeni u vezu različiti materijali, oblici, kombinacije boja, predmeti, gotova djela. Sve to stavljeno je u službu jedne kompozicije. Uz jedino objašnjenje i opravdanje da to tako treba.

Većina radova podstaknuta je i izazvana (baš kao i priča) unutrašnjim oduševljenjem, tj. osjećanjem, emocionalnim uzbuđenjem. Jedino mogu da se trudim da sklapanje tog materijala bude kontrolisano i organizovano da bi pozitivno djelovalo na imaginaciju publike. Shodno tome i sajt ima funkciju kataloga vizuelnih elemenata dizajniranih da u sintezi sa prostorom i vremenom čine jedno djelo ili cjelinu. Da egzistiraju. Da funkcionišu.

 

 
 

 I have never expressed myself by writing a story until now. There was one day that I found myself in complete calm and transforming the sounds I was hearing into a tale of events.  You see, many noises came at the same time and I had to write everything down:

I hear birds singing and vacuum from the apartment above, a train whistle, children playing in another apartment, the soothing noise of machines from the beer plant close by, an alarm clock marking the passing of every second, the loudness of the fridge, the soccer game on TV to my right, cars, people in hallways slamming doors, doorbells, and barking dogs. I hear the noise my clothes make, the paper under my fingers....the air going though my nose.

And then I realized that I just wrote my first story.

I could make analogy to it. All the elements of this story are so different but connected on a more global level, like my work...different materials, shapes, objects, colors, shades, and end pieces. All of these things converge into one composition, one vision, one truth and one conscience.

Most of my work was inspired by internal happiness, just like the story....strong feelings of belonging and emotional excitement. My only hope is that combination of materials used in my work proved to be somewhat controlled and organized in order to make positive influence on people and let their imagination flourish. This site plays the role of a catalogue of visual elements; designed in synthesis with space and time to make one whole....one existence....one function; nature, art, and humans in synchrony… the life.

   
Grgić Pešo

 


TOP
Copyright © Peso Grgic